נוטריון צוואות

צוואה הינה כלי באמצעותו בכוחו של אדם להכריע מה יעשה ברכושו לאחר שעבר מן העולם . אדם הבוחר שלא לעשות צוואה בעודו בחייו פוגע בזכותו לצוות על חלוקת רכושו באופן בו הוא בוחר ורוצה לעשות ובמצב דברים זה, לא יבוצע חלוקת הרכוש על פי חוק באמצעות הליך המוגדר "צו...

ייפוי כוח מתמשך

 לקוחות יקרים, עד כה יכולתו של אזרח להשפיע על משאביו הכלכליים היתה באמצעות צוואה, לאחר שהאחרון עבר מהעולם. האופציה הנוספת שקיימת לאדם להכריע על גופו ורכושו היתה בדרך ניהול הליך שיפוטי, שם נדרש למינוי אפוטרופוס לגוף או לרכוש או לשניהם יחד, הכל בהתאם לצורך וכפוף למצבו...
שינוי גודל גופנים